BraiNET – Innowacyjne technologie dla medycyny

Innowacyjne technologie
dla medycyny

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brainet sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3b (dalej jako „BRAINET”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych przez BRAINET prosimy o kontakt na adres email: info@brainet.com.pl lub na adres siedziby: ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez BRAINET?

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przekazaną za pomocą formularza kontaktowego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez BRAINET?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub też Pani/Pana uprzednia zgoda.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez lub ich odbiorcą będą m.in. następujące podmioty:

  • wybrani pracownicy BRAINET, w zakresie niezbędnym do procesowania Pani/Pana zapytania,
  • wybrane osoby współpracujące z BRAINET, zobowiązane do zachowania poufności właściwą umową,
  • administratorzy systemów informatycznych BRAINET,
  • wybrani usługodawcy BRAINET, zobowiązani do zachowania poufności właściwą umową.

Jak chronimy przetwarzane przez nas dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych oraz organizacyjnych) zgodnych ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec BRAINET w zakresie przetwarzanych danych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie określonym przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego przesłania na adres email info@brainet.com.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.